NetEngine NE40E-X8A

      NetEngine NE40E-X8A

      NetEngineNE40E-X8A具有强大的业务承载能力,支持超大容量的400G接口线卡和160G CGN业务单板,可以灵活部署L2VPN、L3VPN、组播、组播VPN、MPLS-TE、QoS等,实